Tevékenység

Ügyfeleinknek az alábbi teljes körű számviteli, pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtjuk:
- bizonylatok könyvviteli feldolgozása;
- analitikus nyilvántartások vezetése (vevőkövetelések, szállítói tartozások, tárgyi eszközök, stb.);
- éves beszámoló elkészítése, benyújtása;
- könyvvizsgálatra kötelezett cég esetén könyvvizsgálói munka támogatása;
- szabályzatok elkészítése, folyamatos karbantartása;
- pénzügyi jelentések készítése igény szerinti gyakorisággal és tartalommal (eredménykimutatás, mérleg, cash-flow, költségkimutatások);
- bérszámfejtés társas vállalkozók, munkavállalók, megbízási szerződéssel közreműködők számára;
- alkalmazottak, tagok éves személyi jövedelemadó bevallásának elkészítése;
- adóbevallások, bejelentések elkészítése és beküldése mind a központi adóhatóság (NAV), mind pedig a helyi adóhatóságok (önkormányzatok) felé;
- a fizetendő adókról, járulékokról időben értesítést küldünk partnereinknek;
- adófolyószámlák folyamatos figyelése;
- kapcsolattartás az adóhatósággal, ellenőrzések során a társaság képviselete;
- adatszolgáltatások teljesítése a KSH / MNB felé;
- tanácsadás ügyfeleink részére üzleti döntései segítésére;
- pályázatokhoz, hitelfelvételi kérelmekhez szükséges üzleti tervek elkészítése;
- az esetleges jogszabályi változásokról ügyfeleinket időben tájékoztatjuk, segítünk felkészülni a gyakran változó követelményekre.